ปุ้นไปเที่ยว punnoji

ปุ้น พนักงานออฟฟิศธรรมดาที่สรรหาเรื่องเที่ยว ทั้งเที่ยวไทย เที่ยวเทศ เที่ยวกรุบ เที่ยวกริบ มาขยับขากันมุบมิบๆแล้วออกไปเที่ยวกั๊น