Kru Meay's life diary☻Sunkamol Chomsinsab
สวัสดีค่ะคุณครูเหวย ครูเอ๋ย ครูเหนย?
 • ผู้อ่านคงงง ๆ กับชื่อหัวข้อกระทู้
  ความจริงฉันชื่อ "เหมย:-D"
  แต่เด็ก ๆ จะออกเสียงเป็น เหวย เอ๋ย หรือไม่ก็เหนย

  เช้าวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่สดใส เกือบ 4 ปีแล้วนะที่ไม่ได้ตื่นแต่เช้าเพื่อมาเข้าแถวเคารพธงชาติ...
       ฉันมาถึง "โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ" ตั้งแต่ 7 โมงเช้า เพื่อมาสำรวจดูว่าฉันต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
  และเป็นวันแรกที่ฉันเป็นคุณครูผู้ช่วยอยู่ประจำชั้นห้องอนุบาล 3/1 

       วัยอนุบาล เป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กกำลังเจริญเติบโต เด็กต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด การเล่นผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญ เด็กควรได้สำรวจ ทดลอง เลือกตัดสินใจ เรียนรู้การแก้ปัญหา จนสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
       การจัดการเรียนรู้สำหรับวัยนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยปูรากฐานชีวิต ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการอบรมเลี้ยงดู จัดให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระ เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมแบบบูรณาการให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ
       ตอนเช้าหน้าที่หลัก ๆ ของฉันคือ "ดูแลเรื่องสมุดบันทึกรักการอ่าน"
  โดยขั้นตอนการทำคือ ให้เด็ก ๆ เลือกหนังสือมาหนึ่งเล่ม เพื่อให้ฉันอ่านชื่อหนังสือนิทานพร้อมชี้ตามคำหนึ่งรอบ และให้เด็กพูดตาม หลังจากนั้นปล่อยให้เขาไปเขียนชื่อหนังสือนิทานลงบนสมุดบันทึกรักการอ่านเพื่อนำมาส่ง และฉันจะเป็นคนให้เขาเลือกสติ๊กเกอร์ เพื่อแปะเป็นรางวัล
       เมื่อเด็ก ๆ เลือกสติ๊กเกอร์ฉันจะถามว่าสติ๊กเกอร์ที่เด็ก ๆ เลือกนั้น สีอะไร และสอนคำศัพท์สีภาษาอังกฤษร่วมด้วย
       ปัญหาหลัก ๆ ของกิจกรรมนี้ที่ฉันพบคือ เมื่อเด็กรู้สึกว่าเขาเขียนไม่ได้ หรือเขียนไม่สวยเหมือนเพื่อน เขาจะถอดใจและไม่อยากเขียนต่อ 
  ฉันจึงพยายามให้กำลังใจและบอกว่า หนูสามารถทำได้ ต้องให้กำลังใจและคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิด และไม่พยายามยัดเหยียดบังคับให้เขาเขียนจนเกินไป

       ตารางกิจกรรมประจำวัน

  เวลา 8:00 น.
       เด็ก ๆ อนุบาลทุกคนจะเดินมาพื้นที่อเนกประสงค์ข้างหลังห้องเรียนเพื่อทำการยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนตร์ นั่งสมาธิ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  หลังจากนั้นจะลุกขึ้นเรียงแถวเพื่อเดินกลับเข้าห้องเรียน

  เมื่อเข้ามาถึงห้อง เด็ก ๆ จะเข้ามานั่งประจำที่ของตนเอง (ตรงพื้นจะมีแปะรูปดอกไม้)
  ร้องเพลงพร้อมท่าประกอบเพื่อเรียกความสนใจของเด็ก ๆ
  "จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ นกกระจิบบินมา
  จ๊อก จ๊อก จ๊อก นกกระจอกบินมา
  จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ ฉันชื่อนกกระจิบ
  จ๊อก จ๊อก จ๊อก ฉันชื่อนกกระจอก
  จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ นกกระจิบบินไป
  จ๊อก จ๊อก จ๊อก นกกระจอกบินไป"

  วันนี้วันอะไรนะ?
  คุณครูจะเขียนวันที่และหาตัวแทนออกมาอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง

  เข้าสู่กิจกรรมประกอบจังหวะ
  นำเครื่องประกอบจังหวะมาตกลงเล่นเป็นเกม
  เสียงแกร๊บ 1 ครั้ง ให้เด็ก ๆ เดิน 1 ก้าว
  เสียงแกร๊บ 2 ครั้ง ให้เด็ก ๆ หยุด
  เมื่อเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะเสร็จ เด็ก ๆ จะฟังนิทานหนึ่งเรื่อง และเตรียมตัวออกไปดื่มนม

  "ดื่มนมนั้นดีนักหนา
  ช่วยให้กายาของเราเติบโต
  ฉันชอบดื่มนมทุกวัน
  เพื่อให้ตัวฉัน ทั้งสวย ทั้งโก้
  ใครอยากจะเป็นคนเก่ง
  ขอเชิญมาเบ่ง ดื่มนมถุงโต
  คุณครูก็รัก ใคร ๆ ก็ชม
  แก้มป่องตากลม เพราะนมถุงโต

  ดื่มนม ดื่มนมกันเถอะ
  ดื่มเยอะ ๆ ร่างกายแข็งแรง
  โรคภัยไม่ต้องระแวง
  เพราะเราแข็งแรง
  ดื่มนมกันเถอะ"

  กลับเข้าห้องเพื่อทำกิจกรรมศิลปะ 2 ชิ้น
  ชิ้นแรกคือ วาดรูปอิสระตามใจฉัน
  ชิ้นที่สอง คือ ปั้นดินน้ำมันตามใจฉัน

  เมื่อจะวาดรูป เด็ก ๆ ต้องมีหน้าที่เขียนชื่อตนเอง พร้อมปั๊มวันที่และสัญลักษณ์ประจำตัว ก่อนลงมือทำ
       ระบบสัญลักษณ์ : ในขณะที่เด็กยังไม่มีความเข้าใจเรื่องภาษาเท่าไรนัก สิ่งที่สื่อสารกับเด็กได้อย่างดีคือภาษาสัญลักษณ์ ภาษาสัญลักษณ์เป็นภาษาภาพที่แสดงความแตกต่างและการจดจำได้ง่าย ทำให้เด็กรู้สึกถึงความหมายได้ด้วยตนเอง ใช้เป็นตรายางหรือรูปสัญลักษณ์น่ารัก ๆ เช่น มังคุด มะม่วง ต้นไม้ เป็นต้น 

  วันนี้มีโจทย์ให้ว่า "นำรูปสามเหลี่ยมนี้ไปตามเพิ่มเติมจินตนาการต่อ"

  ผลงานรูปสามเหลี่ยมที่เห็นจากเด็ก ๆ ส่วนใหญ่เลยคือ หลังคาบ้าน
   
  หลังจากที่เด็ก ๆ วาดรูปและปั้นดินน้ำมันเสร็จจะต้องเดินนำมาส่งเพื่อบอกว่า สิ่งที่เขาทำนั้นคืออะไร
  เพื่อเขียนลงบนผลงาน

  เมื่อเด็ก ๆ ทำงานเสร็จสิ้นทั้ง 2 ชิ้น 
  เด็ก ๆ คนไหนที่ไม่ได้ทำบันทึกรักการอ่านจะนำเวลาที่เหลือไปทำ
  ส่วนคนที่ทำแล้วในตอนเช้าจะได้คลิปหนีบที่มีชื่อของตนเอง ไปหนีบที่กล่องตรงมุมของเล่น และเขาจะมีเวลาได้เล่นของเล่นต่าง ๆ ก่อนจะออกไปเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง

  กิจกรรมกลางแจ้งวันนี้คือ...วิ่งซิกแซก
  ถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีม หญิงและชาย
  ฝั่งเด็กผู้หญิงจะเชียร์เพื่อนกันอย่างสนุกสนาน
  ส่วนฝั่งเด็กผู้ชายจะเน้นลีลา และท่าทาง

  และเมื่อเล่นจนครบเวลา จึงเข้าแถวเดินกลับเข้าห้องเพื่อเตรียมตัวรับประทานอาหารกลางวัน
  เด็ก ๆ จะใส่เสื้อคลุมก่อนจะออกมารับถาดหลุมอาหาร
  และจะหาตัวแทนหนึ่งคนมาช่วยตักผลไม้ให้กับเพื่อน ๆ 

  ก่อนรับประทานอาหาร เด็ก ๆ ทุกคนจะพนมมือขอบคุณอาหารสำหรับวันนี้ และคุณครูจะบอกชื่ออาหาร และผลไม้ให้เด็ก ๆ พูดตาม 
  "อาหารของเรา ต้องเอาใจใส่
  กินผัก ผลไม้ กินไข่ กินนม
  กินเนื้อ กินปลา แทนยาขมขม
  กินข้าว กินขนม อบรมเรื่องกิน
  กินของดีดี ที่มีวิตามิน
  และมีโปรตีน เลือกกินเถิดเอย
  อาหารกลางวันวันนี้ ข้าวสวย แกงเทโพ ไส้กรอก แตงโม"

  สำหรับเด็กที่กินอาหารรอบแรกหมดเกลี้ยงจาน จะมีโควตาเติมข้าวและกับข้าวเพิ่มอีกเพียงคนละหนึ่งครั้งเท่านั้น เพื่อไม่ให้แน่นท้องจนเกินไป
   
  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย
  เด็ก ๆ จะสวมผ้าเช็ดใส่ไว้ตรงบริเวณกระดุมเม็ดที่สอง
  และห้อยแปรงสีฟันบริเวณกระโปรง หรือกางเกง เพื่อเตรียมตัวออกไปแปรงฟัน
  แปรงฟัน
  ล้างหน้า
  ปะแป้ง

  เมื่อเข้ามาถึงห้อง เด็ก ๆ จะนำที่นอนมาปูและติดกระดุมบริเวณมุมต่าง ๆ 
   
  หันตัวไปทางพระพุทธรูป และสวดมนตร์ ก่อนเข้านอน

  เด็ก ๆ จะเข้านอนจนถึงเวลา 14:00 น.

  เวลา 14:00 น.
  ฉันเปิดไฟ เพื่อทำการปลุกเด็ก ๆ ให้หลุดออกจากภวังค์
  ตื่นมาเก็บที่หลับที่นอน และออกไปล้างหน้า ปะแป้ง

  หลังจากนั้นเด็ก ๆ จะเรียงแถวเดินกลับเข้าห้องมากินของว่าง
   
  และเมื่อกินของว่างเสร็จ
  คุณครูจะแยกเด็กที่เรียนพิเศษไปที่ห้อง อ.3/2
  และเด็ก ๆ ที่ไม่ได้เรียน จะนั่งรอที่ห้อง เพื่อรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in