all my memories.Pawares Sribudh
กลัดอักษรตอนโศกประโยคงาม
 • • เรียงพรรณคำรำพันความตามฉันทลักษณ์

  ร้อยสลักรักสลายให้คลายสา

  ก่อนจิตลับดับเลือนเตือนวิญญา

  ย้ำพินิจพิจารณาแต่อาวรณ์

  • รอยน้ำตาคราเก่าเฝ้าสั่งสม

  จึงลึกได้ในอารมณ์ด้วยบ่มสอน

  พอสัมผัสจึ่งรวบรัดขัดกาพย์กลอน

  กลัดอักษรตอนโศกประโยคงาม

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in