Love StoryQueenie
สวัสดีความรัก

 • ความรัก...ช่างมีหลากหลายรูปแบบ
  หนึ่งในความรักที่ฉันเฝ้าถวิลหา คือความรักแบบคู่ชีวิต
  และฉันก็เชื่อมั่นในเรื่องของคู่แท้โดยตลอดมา

  ฉันเชื่อว่า ยังคงมีตัวตนอีกครึ่งหนึ่งที่เกิดมาเพื่อกันและกัน
  ตัวตนที่เชื่อมโยงกันในระดับจิตวิญญาณอย่างแนบแน่น
  พลังงานสะอาดบริสุทธิ์ที่รวมจากสองให้กลายเป็นหนึ่ง

  ฉันอาจจะอ่านนิยายรักมามาก 
  แต่ถึงกระนั้นฉันก็ยังคงเชื่อในเรื่องของรักแท้อยู่ดี
  รักที่ต่อให้อีกฝ่ายตกอับ ป่วยไข้ หรือแก่หง่อม
  ความรักก็จะคงอยู่ตรงนั้นไม่จากไปไหนไกล

  แต่ยิ่งเติบโตขึ้น ฉันก็ยิ่งเข้าใจ
  ว่าสิ่งที่ฉันตามหานั้นมันคงจะเป็นไปได้แค่ในนิยายเท่านั้น
  เพราะโลกความยิ่งช่างซับซ้อนยิ่งกว่า
  เมื่อรักไม่ได้เป็นแค่เรื่องของจิตใจ

  ในวันที่ฉันตระหนักรู้ คือวันที่ฉันได้รับอิสระ
  อิสระที่ได้เรียนรู้ในการรับความรักจากพระเจ้า
  ความรักที่บริสุทธิ์ สะอาด ไร้สิ่งใดเจือปน
  ความรักที่ถูกเทลงมาในช่องว่างของจิตวิญญาณจนเติมเต็ม

  ถึงแม้ว่าฉันจะเคยผิดหวังกับความรักมาก่อน
  แต่ฉันก็ยังคงศรัทธาในความรักจากพระเจ้า
  ที่สักวันหนึ่ง เมื่อถึงเวลา พระเจ้าจะจับจูงฉันให้ได้พบกับคนรัก
  ที่เราเกิดมาเพื่อกันและกันอย่างแท้จริง

  ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลา แต่ฉันก็ยินดีที่จะเติบโตต่อไป
  จนกว่าจะถึงจุดหนึ่ง ที่วงโคจรของฉันจะบรรจบกับวงโคจรของใครสักคน
  แล้วเราก็จะได้อยู่ร่วมเรียงเคียงกันตลอดไปจวบจนนิจนิรันดร์Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in