Masterpieces of World Literatureกีอัลลาร์
【Week 0】วรรณกรรมโลกกับเทคโนโลยีการเขียน
 • สวัสดีค่ะ~! ไปลงเรียนมาอีกแล้วกับคอร์สออนไลน์ที่มีชื่อว่า Masterpieces of World Literature จาก Harvard University (บนแพลทฟอร์ม edX เช่นเดิม) คอร์สนี้ค่อนข้างยาวคือ 12 สัปดาห์ ใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละประมาณ 5-7 ชั่วโมง จะพยายามเรียนให้จบค่ะ *ปาดเหงื่อ*

  มาเริ่มกันที่ introduction ของคอร์สนี้เลยดีกว่า

  ในคลิปเปิดคอร์สเป็นการเกริ่นนำเกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรมโลกในทรรศนะของ อาจารย์มาร์ติน พุชเนอร์ (Prof. Martin Puchner) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมคือ เทคโนโลยีการเขียน อันประกอบด้วย


  1. เขียนบนอะไร

  เมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาตร์มนุษยชาติจะพบว่าเราใช้สื่อกลางบันทึกสิ่งที่เขียนแตกต่างกันตามยุคสมัยและสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นหนัง กระดาษ ศิลาจารึก ฯลฯ

  สื่อกลางเหล่านี้บางทีก็สะท้อนภาพของอารยธรรมนั้นๆ เช่นชาวเมโสโปเตเมียใช้แผ่นดินเหนียวบันทึกวรรณกรรมชิ้นแรกของโลกอย่าง Epic of Gilgamesh เช่นเดียวกับที่พวกเขาใช้ดินเหนียวสร้างเมือง หรือวรรณกรรมชิ้นแรกที่เขียนลงบนกระดาษอย่าง Tales of Genji ก็สะท้อนอารยธรรมของญี่ปุ่นซึ่งกระดาษมีบทบาทมากในการสร้างที่พักอาศัยและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

  แล้วสื่อกลางพวกนี้มีอิทธิพลอย่างไรต่องานวรรณกรรม?

  อย่างแรกเลยคือเทคโนโลยีในการผลิตสื่อกลางการเขียนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการผลิตกระดาษซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าและใช้งานได้สะดวกกว่าสื่ออื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านั้น ทำให้วรรณกรรมเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น

  ต่อมาคืออิทธิพลต่อรูปแบบของวรรณกรรม เนื่องจากวิธีการอ่านจากสื่อต่างๆ ไม่เหมือนกัน วิธีการเขียนจึงต้องสอดคล้องกัน งานเขียนที่เขียนลงบนแผ่นดินเหนียวหรือม้วนกระดาษที่มีความต่อเนื่องก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน


  2. สิ่งที่เขียน

  สัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้บันทึกก็คือตัวอักษร เมื่อมนุษย์คิดค้นระบบการเขียนแบบตัวอักษร (alphabet) ขึ้นมาใช้แทนที่ตัวหนังสือภาพ (pictogram) ก็ทำให้การอ่านเขียนเป็นไปได้ง่ายขึ้น เพราะรูปแบบที่ต้องจำมีน้อยลง ส่งผลให้ผู้คนเข้าถึงวรรณกรรมได้มากขึ้นเช่นกัน

  ยกตัวอย่างเช่นอารยธรรมกรีกโบราณ ระบบการเขียนแบบตัวอักษรทำให้ชาวกรีกมีการเขียนวรรณกรรมออกมาเยอะมากๆ ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็เช่นงานของโฮเมอร์ ซึ่งชาวกรีกก็เรียนเขียนอ่านตัวอักษรจากบทกวีของโฮเมอร์นี่เอง


  3. วิธีการผลิต

  หัวข้อนี้ก็อย่างที่เรียนกันมาตลอดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์คือสิ่งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลกของวรรณกรรม เทคโนโลยีการพิมพ์ทำให้ต้นทุนการผลิตงานวรรณกรรมสู่ท้องตลาดถูกลงและง่ายขึ้นกว่าการผลิตด้วยการคัดลอกด้วยลายมือ


  สำหรับวรรณกรรมในยุคดิจิทัลก็มีทั้งส่วนที่เหมือนและต่างกับวรรณกรรมในยุคก่อนๆ การพัฒนาเทคโนโลยีแพลทฟอร์มสำหรับลงงานเขียนในโลกออนไลน์ทำให้เกิดรูปแบบการเขียนใหม่ๆ ขึ้น เช่นคอนเทนท์ออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนผสมของรูปแบบการเขียนลงบนหนังสือเป็นรูปเล่ม กับรูปแบบการเขียนลงบนม้วนกระดาษ เนื่องจากการอ่านบนแพลทฟอร์มออนไลน์มีลักษณะการเลื่อนหน้าแบบต่อเนื่อง

  (เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่เรามีสิ่งที่เรียกว่านิยายแชทเกิดขึ้น มันเป็นงานเขียนรูปแบบใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนั่นเอง)

  introduction จบลงเพียงเท่านี้ ส่วนในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิด วรรณกรรมโลก ว่าคืออะไรและมีที่มาอย่างไรค่ะ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in