เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
SOCArt
เขาอยู่ตรงไหนในมหาวิทยาลัย
 • พื้นที่ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ห้องและพื้นที่อาคารต่างๆ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองโครงสร้างการบริหารงานบุคคลและกิจกรรมที่ถูกกำหนดมาว่าต้องการให้พื้นที่นั้นได้ถูกใช้งานจากใครและกิจกรรมอะไร โดยมีการกำหนดลำดับความสำคัญของพื้นที่ต่างๆ

  ในสถาบันอุดมศึกษามีกิจกรรมหลักคือ การเรียนการสอน ดังนั้นอาคารจึงให้ความสำคัญกับอาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาแล้ว กลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะการใช้อาคารที่ติดอยู่กับพื้นที่อย่างตายตัวในเวลาการทำงาน ในขณะที่กลุ่มภารโรง-แม่บ้าน (janitor-cleaner) หากมองในแง่ของกิจกรรมหลักพวกเขามีบทบาทน้อย การออกแบบอาคารพื้นที่ต่าง ๆ ในบางแห่ง จึงไม่ได้ออกแบบมาให้มีพื้นที่สำหรับพวกเขา แต่พวกเขาต้องอยู่ในอาคารมากกว่ากลุ่มแรก ด้วยระเบียบและลักษณะของการทำงาน เช่น การอำนวยความสะดวก การดูแลความเรียบร้อย การทำความสะอาด เป็นต้น

  โดยภารโรง-แม่บ้าน (janitor-cleaner) ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นแรงงานที่มาจากบริษัทอื่น ไม่ใช่ลูกจ้างโดยตรงขององค์กร (Subcontract) ดังนั้นในบางมหาวิทยาลัยจึงไม่มีการจัดสวัสดิการให้กับภารโรง-แม่บ้าน เพราะบริษัทเป็นผู้จัดการทั้งหมด แต่ภาระต่างๆ ได้ตกอยู่กับภารโรง-แม่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีสวัสดิการเชิงพื้นที่ ทำให้พวกเขาต้องปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอาศัยชั่วคราวในพื้นที่ชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นโถงบันได ม้านั่งหินหรือแม้กระทั่งพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ของอาคาร บางที่เป็นช่องว่างที่ไม่มีแม้แต่หน้าต่างจะระบายอากาศ ทำให้พวกเขาไม่มีสวัสดิการที่เป็นที่พักผ่อนโดยเป็นกิจจะลักษณะ ต่างคนต่างแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่รวมตัวกันแบบห้องอเนกประสงค์ของนักศึกษา จนทำให้พวกเขาถูกมองไม่เห็นในบางครั้ง ถ้าหากมีองค์กรที่ดีบ้างก็จะมีการจัดเตรียมพื้นที่ให้เขาอย่างเป็นสัดส่วน

  ยกตัวอย่างความแตกต่างการจ้างงานกับสวัสดิการเชิงพื้นที่ - ม.ราชภัฏลำปาง มีภารโรง-แม่บ้านที่เป็นลูกจ้างประจำ สวัสดิการเชิงพื้นที่ มีห้องหรือพื้นที่รองรับอย่างเหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน - ม.เกษตรศาสตร์ ภารโรง-แม่บ้าน เป็นพนักงานที่บริษัททำความสะอาด สวัสดิการเชิงพื้นที่มีลักษณะเป็นเพียงโต๊ะและเก้าอี้นั่งพักอยู่หน้าห้องน้ำที่มีพื้นที่ว่างเหลือ จะเห็นได้ว่ารูปแบบของการจ้างงาน กฎหมาย และสวัสดิการ นอกจากจะทำให้พวกเขาขาดสวัสดิการเชิงพื้นที่สำหรับการพักผ่อนแล้ว ยังส่งผลให้พวกเขาขาดการรวมกลุ่ม เพื่อการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่ทำงาน การมีพื้นที่จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของพวกเขาดีมากขึ้น รวมทั้งมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคมด้วย

  ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงแต่เป็นปัญหาที่จะทำให้สถาบันอุดมศึกษา บริษัททำความสะอาด ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่ได้วางเงื่อนไขให้เกิดการรับผิดชอบในระดับปัจเจก ที่ทำให้แรงงานในลักษณะเช่นเดียวกัน ต้องแบกรับความเสี่ยง เสียสิทธิบางอย่าง และความไม่มั่นคงในชีวิต


  ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก  Varasarn press
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in