Thank Yourain_room
จำกัดอาจเวิร์คกว่ากำจัด
 • เวลามีความสุขมากๆ ก็อยากหยุดเวลา
  เวลาทุกข์มากๆ ก็อยากข้ามผ่านไปโดยเร็ว
  เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็พบว่า
  ความทุกข์ผลักเราไปข้างหน้ามากกว่าความสุข
  ถ้ากำจัดความรู้สึกไม่ดีออกไปไม่ได้
  ก็ลองจำกัดขอบเขตดูบ้าง 
  ขอบเขตของเวลา

  ไม่มีสิ่งใดคงที่ในความเปลี่ยนแปลง
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in