what am I reading?timetorest
เล่มที่ 30 อาณาจักรหอคอยหลอน
 • เรื่องที่ 30 อาณาจักรหอคอยหลอน
  ผู้เขียน: Edogawa Rampo
  ผู้แปล: ทินภาส พาหะนิชย์
  สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์เจคลาส (ในเครือคลาสแอคท์)
  จำนวนหน้า: 160 หน้า ปกอ่อน
  พิมพ์ครั้งที่ 1 - เมษายน 2562
  ISBN: 9786168110102
  อาณาจักรหอคอยหลอน ตอนนี้โคบายาชิมือขวาของอาเคจิ โคโกโรเด่นมากกก อาเคจิออกน้อยมากถ้าเทียบกับเล่มที่อ่านๆมา นี่เป็นเล่มแรกที่เราอ่านงานของเอโดงาวะ รัมโปจากสนพ.เจคลาส ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากสนพ.เจลิทอยู่พอสมควร ของสนพ.เจลิทในความรู้สึกเราเราว่าเป็นการแปลที่ยังคงมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ เช่นคำว่า โชะเซ เป็นคำที่เราเห็นบ่อยๆในงานของรัมโป ในส่วนของสนพ.เจคลาสเขาจะไม่ได้ใช้ความว่าโชะเซ แล้วมีเชิงอรรถ แต่จะเป็นการแปลตรงๆเลยคือ นักศึกษารับใช้ เช่น สนพ.เจคลาส "เรียกนักศึกษารับใช้มา" สนพ.เจลิท "โชะเซทั้งหมดมารวมตัวกัน" สำหรับเรามันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแย่อะไรนะมันก็อ่านง่ายดี แต่เราชินกับการที่อ่านเป็นคำญี่ปุ่นไปแล้วแค่นั้นเอง
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in