what am I reading?timetorest
เล่มที่ 22 อาทิตย์สิ้นแสง
 • เรื่องที่ 22 อาทิตย์สิ้นแสง
  ผู้เขียน: Dazai Osamu
  ผู้แแปล: พรพิรุณ กิจสมเจตน์
  สำนักพิมพ์: JLIT
  จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  พิมพ์ครั้งที่ 1 - ตุลาคม 2560
  ISBN: 9786169286127
  อาทิตย์สิ้นแสง เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพิษหลังสงคราม จากผู้หญิงที่เคยเป็นชนชั้นสูงกลับกลายเป็นหญิงสามัญชนธรรมดา มีความเศร้า ความสิ้นหวังตามแบบงานของดะไซเซนเซย์ เราก็พูดไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมถึงชอบงานเขียนของดะไซ แต่พออ่านจบก็รู้สึกชอบงานของเขาจังมันอธิบายไม่ถูก แค่รู้สึกว่าชอบ
  นี่เป็นประโยคที่เราชอบที่สุดในเรื่องนี้เลย

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in