BlogLifeisGREAT
อุบลราชธานี จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ริมโขง
  • หากกล่าวถึงจังหวัดทางภาคอิสานอย่างอุบลราชธานี หลายคนจะนึกถึงความสวยงามริมฝั่งโขงและอำเภอโขงเจียม ซึ่งโขงเจียมนั้น เป็นอำเภอที่อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทย เห็นตะวันก่อนใครในสยามในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอโขงเจียมมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและร่องรอย ภูมิทัศน์วัฒนธรรมมากมาย มีพื้นที่ทางน้ำติด กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดน

    การเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนั้น สามารถเดินทางไปได้หลายทาง ไม่ว่าจะขับรถส่วนตัว หรือจะเลือกใช้บริการรถเช่าอุบลที่มีรถใหม่ให้เช่าอุบล รถไฟที่สามารถนอนไปได้ รวมไปถึงรถประจำทางและเครื่องบิน ที่เราสามารถเลือกรถเช่าสนามบินอุบล ที่ให้บริการรถเช่าราคาถูก อุบล เมื่อกล่าวถึงอำเภอโขงเจียมนั้น มีความสวยงามทางนํ้าที่แปลกตาแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนคือ เป็นจุดบรรจบของแม่นํ้าโขงและแม่นํ้ามูลไหลมารวมกันทำให้เกิดเป็นแม่นํ้าสองสี “โขงสีปูน มูลสีคราม” นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน สามารถเลือกพักได้ทั้ง ริมนํ้าโขงและริมนํ้ามูลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของที่นี่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความสวยงามอยู่หลากหลาย เช่น ผาแต้มที่เป็นจุดเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม เสาเฉลียง นํ้าตกสร้อยสวรรค์ นํ้าตกแสงจันทร์หรือนํ้าตกลงรู เถาวัลย์ยักษ์ ป่าดงนาทาม และยังมีสะพานแขวนคนเดินข้ามที่ยาวที่สุด คือ สะพานข้ามแม่นํ้ามูล ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ชาวบรูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูล มอญ-เขมร ซึ่งอพยพมาจากประเทศลาว ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ที่บ้านเวินบึกจึงเป็นชาวบรู อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ คือยึดอาชีพจักรสานเครื่องใช้ในครัวเรือน ทำประมง เป็นต้น ชาวบ้านที่อยู่ในวัยแรงงานบางกลุ่มก็อพยพไปทำงานต่างถิ่น มีการแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์เด็กที่เกิดมาเป็นลูกผสมคือ ผสมระหว่างคนบรูกับคนลาว คนบรูกับคนไทยบ้าง พ่อแม่ไม่ได้พาลูกพูดภาษาบรู ทำให้เด็กส่วนใหญ่ในชุมขนจึงพูดภาษาบรูไม่ใด้ ขากลับเข้าตัวจังหวัดระหว่างทางแวะวัดถํ้าคูหาสวรรค์ นมัสการสรีระหลวงปู่คำคนิง จุลมณี บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว่ในโลงแก้วเพื่อบูชา นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองโขงเจียมและแม่นํ้าโขงทอดยาวตลอดสองฝั่งไทย-ลาว สามารถแวะชมความมหัศจรรย์ของวัดถํ้าเหวสินธุ์ชัย ซึ่งภายในบริเวณวัดมีความสวยงามแปลกตา คือมีนํ้าตกไหลผ่านเพิงถํ้าตกลงไปยังโขดหินด้านล่างเกิดเป็นลำธารเส้นเล็กๆ ที่มีความสวยงามอยู่เบื้องล่างเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เขียวและอุดมสมบูรณ์ ทำให้เป็นวัดที่มีความสวยงามแปลกตาแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลฯ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารพระแก้วมรกตและพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่มองเห็นได้จากระยะไกล ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติที่สวยงาม ระหว่างทางกลับหากยังไม่เหนื่อยกับการเดินทาง ยังสามารถแวะเขื่อนปากมูล เขื่อนปากมูลเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สร้างกั้นแม่นํ้ามูลที่บ้านหัวเห่ว อำเภอโขงเจียม มีความสูง 17 เมตร ยาว 300 เมตร สันเขื่อนกว้าง 17 เมตร ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงใช้เป็นที่พักผ่อนนั่งชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์ของภูเขาและสายนํ้ามูลที่ไหลทอดยาวสู่แม่นํ้าโขง
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in