เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เพลงเล่าอะไรw.allflower
แปลเพลง Go Back (집에) - 새소년 (SE SO NEON)
 • English translated by 1theK

  Thai translated by w.allflower  어느새 길들여진 내 하루에

  On my tamed day before I know

  ในวันเชื่องๆของฉันก่อนที่จะรู้ตัว


  저릿한 두 다리

  My numb legs

  ขาทั้งสองข้าง


  바람을 가르는 내 더러운 발

  My dirty feet breaking through the wind

  สัมผัสสายลมเมื่อฉันแกว่งเท้าสกปรก


  뚜렷한 도시의 빛

  The clear city light

  แสงไฟในเมืองที่แตกต่าง


  알수록 더 모르겠는 건

  I don't know more as I know more

  ยิ่งรู้มากเท่าไหร่ ก็เหมือนยิ่งไม่รู้มากเท่านั้น


  나는 어디에서 왔을까

  Where did I come from?

  ฉันมาจากที่แห่งไหนหนอ


  갈수록 더 아득해진 건

  It's getting distant

  มันยิ่งห่างไกลมากขึ้นเรื่อยๆ


  자 돌아갈 곳은 어디

  Well where should I go back?

  งั้นฉันควรกลับไปยังที่แห่งไหน


  If I go back, Where should I go back, go back, go back?

  ถ้าหากกลับไปได้ ฉันควรกลับไปที่ที่ใด


  If I go back, Where should I go back, go back, go back?

  ถ้าหากกลับไปได้ ฉันควรกลับไปที่ที่ใด


  I don't know, I don't know, I can't go home

  ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ ฉันกลับบ้านไม่ได้


  어느새 비틀어진 내 하루에

  On my twisted day before I know

  ในวันที่บิดเบี้ยวก่อนที่ฉันจะรู้ตัว


  흐릿해진 내 몸

  My blurred body

  ร่างกายของฉันเบลอไปหมด


  하늘에 별은 다 어디로 숨어

  Where do all the stars in the sky hide?

  ดวงดาวทั้งหลายซ่อนตัวอยู่ส่วนไหนของท้องฟ้ากันนะ


  뚜렷한 도시의

  The clear city

  เมืองที่แตกต่าง


  If I go back, Where should I go back, go back, go back?

  ถ้าหากกลับไปได้ ฉันควรกลับไปที่ที่ใด


  If I go back, Where should I go back, go back, go back?

  ถ้าหากกลับไปได้ ฉันควรกลับไปที่ที่ใด


  If I go back, Where should I go back, go back, go back?

  ถ้าหากกลับไปได้ ฉันควรกลับไปที่ที่ใด


  If I go back, Where should I go back, go back, go back?

  ถ้าหากกลับไปได้ ฉันควรกลับไปที่ที่ใด


  I don't know, I don't know, I can't go home

  ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ ฉันกลับบ้านไม่ได้


  I don't know, I don't know, I can't go home

  ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ ฉันกลับบ้านไม่ได้


  I don't know, I don't know, I can't go home

  ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ ฉันกลับบ้านไม่ได้
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in