เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เพลงเล่าอะไรw.allflower
แปลเพลง 꽃 (flower) (Feat. Jay Park, punchnello) - CODE KUNST (Original Lyrics by ODG)
 • You won’t be lonely,
  Lonely
  อันนี้เป็นคลิปน้องทั้งสองคนที่แต่งเนื้อเพลงค่ะ ดูเพลิน ๆ
  น้องผู้ชายชื่อฮารัง 8 ขวบ น้องผู้หญิงชื่อมินซอ 12 ปี
  คนแร็ป punchnello
  คนทำเพลง Code Kunst
  มินซอ 12 ปี  Written by. Ha-rang Seong & Min-seo Kim 


  Translate EN to TH by w.allflower

  ps.ไม่มีคนแปลเพลงนี้เลยแปลเองซะเลย O<-<


  มีการปรับเนื้อเพลงแปลไทยตามภาษาเกาหลีในบางท่อน    

  아름다워 like a flower

  It’s so beautiful like a flower

  มันสวยงามราวกับดอกไม้


  Life is like a flower

  ชีวิตคล้ายกับดอกไม้


  상을 탔어 나에게 보내줘

  I won an award, send them to me

  ผมได้รางวัลนี้ โปรดส่งมันให้ผม


  Send me flowers

  ส่งดอกไม้มาด้วยนะ


  시작은 함께 flowers

  Begin with flowers

  เริ่มต้นด้วยดอกไม้


  끝도 함께 flowers

  End also with flowers

  จบลงด้วยดอกไม้เช่นกัน


  이 세상 떠날 때

  When I leave this world

  ตอนที่ผมจากโลกนี้ไปแล้ว


  Give me flowers

   โปรดมอบดอกไม้แก่ผม

   
  내가 워터파크에서 봤던 새 

  The bird I saw at the water park

  นกที่ผมเห็นในสวนน้ำ


  그 새는 자유롭게 날아다녔다

  That bird flew so freely

  เจ้านกตัวนั้นบินอย่างอิสระ


  나는 그 새가 행복해 보였어

  It seemed so happy to me

  สำหรับผมมันดูมีความสุขมาก


  나에게 없는 날개가 있어서

  Because it has wings that I don’t have

  มันมีปีกที่ผมไม่มี


  그 새는 가고 싶은 곳은 어디든지 수 있으니까

  It is able to go anywhere it wants to go

  นกตัวนั้นบินไปที่ไหนก็ได้ที่อยากไป


  하지만 그 새는 많이 외로워

  But that bird is very lonely

  แต่ทำไมเจ้านกดูช่างเหงาหงอย


  사실은 엄마를 떠나 날아다니니까

  Because it’s flying after departing with its mother

  คงเพราะมันกำลังบินไปจากแม่ของมัน
  내가 워터파크에서 봤던 새

  The bird I saw at the water park

  นกที่ผมเห็นที่สวนน้ำ


  놀이터에서 봤던 새

  The bird I saw at the playground

  นกที่ผมเห็นที่สนามเด็กเล่น


  비행기에서 봤던 새

  The bird I saw on the plane

  นกที่ผมเห็นบนเครื่องบิน


  언제나 혼자 있던 그새 하늘을 날아

  The bird that was always alone, will fly

  มันอยู่ตัวเดียวเสมอ นกตัวนั้นจะโบยบินสู่ท้องฟ้า


  자유롭게 날아 친구를 찾으러 날아

  Freely to find friends

  อย่างอิสระ บินไปหาเพื่อนของมัน


  이젠 외롭지 않게 함께 날아

  It’s not lonely anymore as it flies together

  เมื่อได้บินไปด้วยกัน คราวนี้มันไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป 


  헤이 새 새 새 새

  Hey, bird bird bird bird

  นี่ นก นก นก นก


  언제나 혼자 있던 그새 하늘을 날아

  The bird that was always alone, will fly

  มันอยู่ตัวเดียวเสมอ นกตัวนั้นจะโบยบิน


  자유롭게 날아 친구를 찾으러 날아

  Freely to find friends

  อย่างอิสระไปหาเพื่อนของมัน


  이젠 외롭지 않게 함께 날아

  It’s not lonely anymore as it flies together

  มันไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเมื่อได้บินไปด้วยกัน


  헤이 새 새 새 새

  Hey, bird bird bird bird

  นี่ นก นก นก นก
   

  아름다워 like a flower

  It’s so beautiful like a flower

  มันสวยงามคล้ายกับดอกไม้


  Life is like a flower

  ชีวิตราวกับดอกไม้


  상을 탔어 나에게 보내줘

  I won an award, send them to me

  ผมได้รางวัลนี้ โปรดส่งมันมาให้ผม


  Send me flowers

  ส่งดอกไม้มาด้วยนะ


  시작은 함께 flowers

  Begin with flowers

  เริ่มต้นด้วยดอกไม้


  끝도 함께 flowers

  End also with flowers

  จบลงด้วยดอกไม้เช่นกัน


  이 세상 떠날 때

  When I leave this world

  ตอนที่ผมจากโลกนี้ไปแล้ว


  Give me flowers

   โปรดมอบดอกไม้แก่ผม


  꽃도 언젠가 잎이 날아가지

  The flowers also shed its leaves

  ดอกไม้สักวันก็ต้องร่วงโรย


  부자도 항상 돈 지키느라 아무도 믿을 수 없지

  The rich also trusts no one, always looking out for their money

  คนรวยสนใจแต่เงินของตัวเอง ไม่เชื่อใจใคร


  연예인의 인기도 아이스크림처럼 녹지

  The fame of celebrities also melt down like icecream

  ความดังของคนมีชื่อเสียง มันก็ละลายเหมือนไอศกรีมนั่นแหละ


  보석도 계속 끼면 누래지지 

  The jewels also become yellow when worn continuously

  เครื่องประดับเวลาใส่บ่อย ๆ ก็กลายเป็นสีเหลือง(เก่า)


  태양도 우릴 항상 지켜볼 순 없지

  The sun also cannot always look down on us

  ดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถเฝ้าดูเราได้ตลอดไป


  삐에로도 항상 웃진 않지

  The clown also does not always smile

  ตัวตลกก็ไม่ได้หัวเราะตลอดเวลา


  새도 항상 소리를 낼 순 없지

  The bird also cannot always make sounds

  เจ้านกก็ไม่อาจส่งเสีียงทุกเมื่อ


  젊음도 언젠가 종이처럼 구겨지지

  The youth also will crumple one day like paper

  วัยเยาว์ในวันหนึ่งก็จะยับยู่ยี่เหมือนกับกระดาษ


  저 화려한 조명도 전기가 없으면 빛이나지 않지

  Glamourous light also cannot shine without electricity

  แม้แต่แสงหลายสีก็ไม่อาจส่องสว่างเมื่อไม่มีไฟฟ้า


  멋진 우리 아빠도 주민증 보면 눈 동그래지지

  My amazing dad also gets wide eyed when he sees his own ID card

  พ่อสุดเท่ยังตาโต ตอนเห็นบัตรประชาชนของตัวเอง


  활활 타오르던 불도 꺼지면 가루밖에 안 남지

  The scorching fire also turns to dust when it’s out

  ไฟที่ลุกโชนเมื่อดับลงก็เหลือแค่ผุยผง


  화려한 것들은 공작새 같아 화려한 날개를 폈다가 접는 것 처럼

  Glamourous things are like peacocks, like its glamourous wings open and close

  สิ่งสวยงามก็เหมือนกับนกยูง ดั่งหางหลากสีของมันตอนรำแพน


  화려한 것들은 공작새 같아 화려한 날개를 폈다가 접는 것 처럼

  Glamourous things are like peacocks, like its glamourous wings open and close

  สิ่งสวยงามก็เหมือนกับนกยูง ดั่งหางหลากสีของมันตอนรำแพน

   
  아름다워 like a flower

  It’s so beautiful like a flower

  มันสวยงามคล้ายกับดอกไม้


  Life is like a flower

  ชีวิตราวกับดอกไม้


  상을 탔어 나에게 보내줘

  I won an award, send them to me

  ผมได้รางวัลนี้ ส่งมาให้ผมสิ


  Send me flowers

  ส่งดอกไม้มาด้วยนะ


  Smiles and tears will never go away

  รอยยิ้มและหยดน้ำตาไม่เคยจางหายไป


  It’s so beautiful 

  มันสวยงาม


  but it will fade someday

  แต่วันหนึ่งมันจะหายไป


  I see you at a crossroads

  เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจ


  I see you at a crossroads

  เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจ


  You won’t be lonely

  คุณจะไม่โดดเดี่ยว


  Lonely

  อยู่คนเดียว

   

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in