Telling storiesChatcha
พลาสติกวิศวกรรมที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  • พลาสติกคือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นพลาสติก เช่นแก้วน้ำ ปากกาชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรมพลาสติกทนความร้อนอย่างถุงพลาสติกที่นำมาใช้เป็นพาชนะในการใส่อาหารเพราะอาหารที่เรารับประทานนั้นมีทั้งร้อนและอุณหภูมิปกติการนำพลาสติกทนความร้อนมาใช้จึงเกิดประโยชน์ขึ้น

    ในวงการแห่งโลกอุตสาหกรรมแน่นอนว่าพลาสติกมีบทบาทอย่างมากในการผลิตสินค้าและวัสดุต่างๆ เรียกได้ว่าพลาสติกอุตสาหกรรมคือเฟืองที่ขับเคลื่อนงานอุตสาหกรรมแม้ว่าจะมีการรนรงค์การลดใช้พลาสติกมาอย่างต่อเนื่องแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าพลาสติกมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นผลิตมาจากพลาสติกแทบทั้งสิ้นถึงแม้ว่าการใช้พลาสติกจะสร้างขยะและมลภาวะให้กับโลกใบนี้เพราะพลาสติกใช้เวลาระยะนานหลายร้อยปีในการย่อยสลายถ้าเราทำการวิจัยนำพลาสติกต่างๆกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเชื่อว่าจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้ แต่ในภาคการก่อสร้างหรือภาคอุตสาหกรรมเราหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแทบจะไม่ได้เลย เมื่อมาคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ถุงพลาสติกก็จะเข้าใจได้ว่าข้อดีคือถุงพลาสติกชนิดนี้มีคุณสมบัติดีมากในการนำมาขึ้นรูปทรงใหม่รวมถึงปรับขนาดตามความต้องการของเราได้ง่ายอีกด้วย และยังมีความคงทนสูงจึงทําให้ถุงพลาสติกเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ส่วนข้อเสียคือทำให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมเพราะพลาสติกที่ใช้แล้วจำนวนน้อยมากที่สามารถนำกลับมาผลิตใหม่ได้(recycle) ส่งผลให้มีขยะจากถุงพลาสติกจำนวนมากวิธีการกำจัดถุงพลาสติกในปัจจุบันคือการใช้การฝังกลบซึ่งจะเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์ และสุขอนามัยต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ฝังกลบ

    อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยทำให้เราใช้พลาสติกได้อย่างคุ้มค่าและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดทั้งใน พลาสติกอุตสาหกรรม พลาสติกทนความร้อนและพลาสติกวิศวกรรมเองที่จะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยดูแลให้การใช้พลาสติกของเรายังคงสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อประเทศและเศรษฐกิจได้ต่อไป หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.thaipolymer.co.th/

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in