ประโยคสั้นๆtosixelev
อดีต

  • บ่อยครั้งที่อยากลืมสิ่งดี ๆ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีต 


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in