ประโยคสั้นๆtosixelev
Save Me
  • พอถึงจุด ๆ หนึ่งที่คิดว่าตัวเองไม่ไหวแล้ว มักจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่คอยดึงเราขึ้นมาเสมอ
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in