All I need is l̶o̶v̶e̶ a BOOK! senzeee

โดยส่วนตัวเราใช้ชีวิตแบบสบายมาก เรื่อยเปื่อย ไม่เคยบังคับตัวเองให้พยายามทำอะไรสักอย่าง ในวันปีใหม่เราเลยตั้งความหวังไว้ว่าในปีนี้และปีต่อๆไป จะอ่านหนังสือให้ได้มากที่สุด สำหรับการเขียนรีวิวของเราเป็นเพียงมุมมองจากการอ่านของเราเท่านั้น กรุณาเลือกอ่านหนังสือตามความสมัครใจของตนเอง ขอมข่าา

Views