Introduction to Italian Operaกีอัลลาร์
【Week 2】Before Mozart (3) Opera Buffa
 • หลังจากที่ได้ทำความรู้จัก opera seria ไปแล้วในเอนทรีก่อน คราวนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโอเปร่าในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า opera buffa หรือ comic opera กันค่ะ

  opera buffa ถูกพัฒนาขึ้นควบคู่กับ opera seria แต่ขณะที่ opera seria เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพปกรณัมหรือวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ที่ดูยิ่งใหญ่สูงส่ง opera buffa จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนทั่วไปมากกว่า มักมีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นสูงกับสามัญชน การดำเนินเรื่องเป็นส่วนผสมระหว่างความจริงจังกับความตลก ทำให้โอเปร่ารูปแบบนี้ได้รับความนิยมขึ้นมาเทียบเคียงกับ opera seria ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18

  ลักษณะดนตรีของ opera buffa สรุปได้คร่าวๆ ดังนี้ค่ะ


  1. อิทธิพลจาก da capo aria

  aria ของ opera buffa ยังคงมีการนำดนตรีในตอนต้นของ aria มาเล่นซ้ำในช่วงครึ่งหลังอยู่บ้าง แต่ไม่ได้เป็นรูปแบบของ da capo aria แบบเป๊ะๆ อย่างที่ได้รับความนิยมใน opera seria นอกจากนี้ใน aria 1 บทก็มีดนตรีที่หลากหลายขึ้น อาจนำเสนอความคิดหรือการตอบสนองของตัวละครได้มากกว่า 1 เรื่อง ในขณะที่ aria ยุคก่อนๆ มักจะนำเสนอเพียง 1 เรื่องต่อ 1 aria (หรือ 2 เรื่องใน da capo aria)


  2. ความหลากหลายของตัวละคร

  เนื่องจาก opera buffa มักเล่าเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจำวันของสามัญชน ตัวละครจึงหลากหลายและมีความใกล้เคียงกับสังคมมนุษย์จริงๆ มากขึ้น ทั้งเด็กหนุ่ม คนแก่ ตัวละครที่เป็นคู่รักกัน เป็นต้น


  3. Chain finale

  เราได้พูดถึง chain finale ไปแล้วตอนวิเคราะห์บทร้องจาก Le Nozze di Figaro ในเอนทรีนี้ chain finale ถือว่าเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของ opera buffa ก็ว่าได้ จุดแข็งของมันคือเป็นการสร้าง element ความตลกผ่านความสับสนอลหม่านจากการร้องเพลงเป็นหมู่คณะและการเข้าออกของตัวละครจำนวนมาก

  นอกจากนี้ chain finale ยังช่วยสื่อสารเนื้อเรื่องผ่าน action ที่ตัวละครเข้ามาในฉากหรือออกจากฉากไป แทนที่จะนำเสนอความคิดและความรู้สึกผ่านดนตรีเพียงอย่างเดียว


  พัฒนาการของ opera buffa ในช่วงกลางศควรรษที่ 18 เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างโอเปร่าอิตาเลียนในยุคบุกเบิกกับโอเปร่าในยุคของโมสาร์ท ในเอนทรีถัดไปจะกล่าวถึงเรื่องราวของคีตกวีคนสำคัญอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในช่วงรอยต่อนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in