นึกขึ้นมาได้ธิไง จะใครล่าา
A tree without root
 • Disclamer: ภาษาอังกฤษอาจไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ แต่กำลังฝึกอยู่ ด้วยการเขียนนี่แหละ 555 ช่วยแก้ไขได้นะคะ

  ...

  Once I met you, you gave me a tree, a beautiful tree...but it has no root. 

  Everyone know that tree needs root to anchor and uptake water and nutrients from the soil. I knew I couldn’t keep it for so long. Because tree without root must die eventually.

  By the way, I already got it. Why don’t I keep it? Just for fun, for a while.

  Time passed. I watered it everyday. It looked a bit fresher. I placed it beside my bed, admired it before I fell asleep every night. When I left my room, I still thought of it all the time, waited for the time I came back home and saw how it was. Hoped that it would become big and strong tree someday.

  Time passed. I totally forgot that my tree has no root. I fell in love with it. I wanted it to stay with me forever.

  Time passed. The tree doesn’t look lively and fresh like it used to be. I know it’s almost time to say good bye...

  But you will be in my heart forever. It’s really nice to have you in my life even it’s just a short time. I feel so lucky to meet you.

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in