Behind Our Line | หลังเส้นความรู้สึก September

"พี่คิดกับเราแค่พี่น้อง" "พี่ก็คุยแบบนี้กับทุกคน" "พี่เคยบอกเราไปแล้วนะ" แต่พี่ไม่เคยรู้เลย....ว่าหลังเส้นความรู้สึกของหนูเป็นยังไง

Views