4th floor, giraffe roombass k
02 ในหนึ่งวัน
 • ทุกวันที่ศูนย์เริ่มเข้าแถวตอน 8.30

  ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ แผ่เมตตา กิจกรรมดนตรี กิจกรรมวงกลม

  กิจกรรมดนตรีคือการเต้นประกอบเพลงตอนเช้า
  กิจกรรมวงกลมคือกิจกรรมฐานฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น เดินซิกแซก เดินข้ามสิ่งกีดขวาง เดินทรงตัวบนไม้กระดาน เดินขึ้นลง มีการบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้เดือนมิถุนายนคือหน่วยร่างกาย เด็กๆรับรูปอวัยวะ เดินถือจากจุดเริ่มต้น ไปแปะบนกระดาษที่จุดสิ้นสุด


  ตารางเรียนประจำวันของห้อง

  วันจันทร์
  คอมพิวเตอร์ กิจกรรมหน้ากระดาน กิจกรรมเดี่ยว รับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมบำบัด ดื่มนม กลับบ้าน

  วันอังคาร
  กิจกรรมหน้ากระดาน กิจกรรมเดี่ยว ห้องดนตรี รับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมกลุ่ม ดื่มนม กลับบ้าน

  วันพุธ กิจกรรมวงกลมตอนเช้าคือแอโรบิก
  กิจกรรมหน้ากระดาน ว่ายน้ำ กิจกรรมเดี่ยว รับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมกลุ่ม ดื่มนม กลับบ้าน

  วันพฤหัสบดี กิจกรรมวงกลมตอนเช้าคือตลาดนัดหนูน้อย แต่ละห้องเรียนขายอาหารหรือน้ำดื่ม ให้เด็กๆได้ฝึกการใช้ชีวิตประจำวัน
  กิจกรรมฝึกทักษะการดำเนินชีวิต กิจกรรมหน้ากระดาน ห้องศิลปะ รับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมบำบัด ดื่มนม กลับบ้าน

  วันศุกร์
  กิจกรรมหน้ากระดาน กิจกรรมเดี่ยว สนามเด็กเล่น รับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมกลุ่ม ดื่มนม กลับบ้าน

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in