หนังสือหนังหาDamansky
ผู้มีมลทินมัวหมอง (Way magazine zine)
 • ผู้มีมลทินมัวหมอง (Way magazine zine, 2020)
  ปี ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) เป็นศักราชที่การเมืองไทยมาถึงจุดเลี้ยวที่สำคัญอีกครั้ง ซึ่งแตกต่างจากจุดเลี้ยวที่ผ่านๆ มา ในเส้นทางการก่อร่างสร้างประชาธิปไตยที่วัฒนาสถาพรแท้จริง


  ข้อเสนอ ข้อเรียกร้อง ข้อถกเถียงต่อโครงสร้างระบบระบอบการปกครองในมิติต่างๆ ที่ถูกผลักดันขึ้นมาจากภาคประชาชน โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่สูงจนมีเพดานห้องบังเอาไว้ ในวันหนึ่งที่ความตื่นตัวทางการเมืองนำไปสู่การ 'ดันเพดาน' ออกจากห้อง แน่นอนว่ามันสร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงต่อผู้คนที่อาศัยในห้องนั้น มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการแตะต้องเพดานดังกล่าว

  สิ่งที่จะสืบต่อจากนี้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป แต่เราก็ยังคาดเดาได้ไม่แจ่มชัดนักว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร


  ซึ่งรวมไปถึงประวัตฺศาสตร์ที่จะบันทึกต่อจากนี้ จะถูกเขียนออกมาอย่างไร

  ดังนั้น ในช่วงเวลาที่สมควรแก่การบันทึกแต่ละเสี้ยวของประวัศาสตร์การเมือง ทาง Way magazine ได้ออกผลงานมาให้แฟน Way ได้หายคิดถึงกันด้วย Zine ที่สัมภาษณ์บุคคลภาคประชาชนผู้ประกาศข้อเสนอเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการเมืองการปกครองไทยให้มีความวัฒนายิ่งขึ้นตามความมุ่งหมายของพวกเขา

  14 บุคคล ที่เราเคยเห็นตามหน้าข่าวการเมืองช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา ไม่มากก็น้อย บทสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นการถามถึงความรู้สึก แนวคิด ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งในการนำม็อบ การยื่นข้อเสนอ หรือการ call out ต่างๆ
  แต่ละคำถาม แต่ละคำตอบ เป็นการตอกย้ำถึงอุดมการณ์ความคิดของพวกเขาได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากสิ่งที่เราอาจได้รับรู้จากสื่อต่างๆ ทั้งฝั่งที่มีแนวคิดสนับสนุน รวมทั้งฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพวกเขา

  หากคุณอยากอ่าน นี่คือรายชื่อของบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์ในเล่มนี้

  ขวัญข้าว ตั้งประเสริฐ
  สิรภพ อัตโตหิ
  สุริยา แสงแก้วฝั้น
  ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน
  เอเลียร์ ฟอฟิ
  ซูกริฟฟี ลาเตะ
  ยักษ์-ฟันเฟืองประชาธิปไตย
  พริษฐ์ ชิวารักษ์
  ธนาภรณ์ พรหมภัทร์
  จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์
  สุพิชฌาย์ ชัยลอม
  ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
  รัฐภูมิ เลิศวิจิตร
  ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล


  หากจะมีจุดด้อยอยู่ ก็คงเน้นหนักไปในเรื่องขนาดและรูปเล่ม ซึ่งมีลักษณะเหมือนหนังสือพิมพ์ ซึ่งเก็บรักษาโดยไม่พับได้ยากมาก บางครั้งไม่ต้องคลี่ออกมากมา ก็มีรอยขาดเล็กๆ ตรงหัวสันเล่มแล้ว

  เวลาเก็บรักษาก็คงต้องค่อยๆ อุ้มน้องเข้าตู้อย่างระมัดระวัง

  แต่นอกเหนือจากนั้น ไม่มีปัญหาอื่นที่เป็นจุดด้อย

  จุดสำคัญของ zine ฉบับนี้ คือ การมีสถานะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกเสี้ยงหนึ่งที่จะมาช่วยปะติปะต่อเรื่องราวความเป็นไปทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาในอนาคตข้างหน้า แม้ไม่รู้ว่าในช่วงเวลานั้น หน้าการเมืองการปกครองไทยจะมีหน้าตาเป็นไปอย่างไรแล้วก็ตาม
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in