Legs which can not walkRuby p
Legs which can not walk
  • Legs which can not walk 2
    คือใน eng มันตัดจบอย่างนี้นะคะ/ขออภัยที่บางภาพก็ไม่ชัดนะคะ กำลังหาทางแก้ไขอยู่ค่ะ
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in
2beerose (@ttuberose)
คุมไรท์สุ้ๆนะคะ! ฮือสงสารนะน้อนมาก,😭
namtarn214 (@namtarn214)
ขอบคุณนะคะ❤️❤️❤️
ladymind (@ladymind)
ขอบคุณมากค่ะ ❤️
เป็นกำลังใจให้แอดนะคะ สู้ๆ ค่ะ
nwewin65593553 (@nwewin65593553)
ขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะ
mixtrap (@mixtrap)
ขอบคุณที่แปลให้นะคะ
opor2551 (@opor2551)
ชั้นเชื่อว่าน้องต้องหายค่ะ!!!//ขอบคุณที่แปลนะคะอินี่หานานมากกว่าจะเจอคนแปล5555
จะต้องดีขึ้นแน่! ซูฮยองสู้ๆ
eiyangwae (@eiyangwae)
แง้งงงงไม่เป็นไรค่า เรากำลังหาอ่านเรื่องนี้อยู่เลยขอบคุณที่แปลนะคะ
jsanghud (@jsanghud)
เราก็ว่าทำไมภาพแรก ๆ บางภาพถึงไม่ค่อยชัด ฮื่อ เนื้อเรื่องค่อย ๆ หน่วงขึ้นแน้วสินะคะ ใจนักอ่านไม่ไหวแน้วค่ะ ;_;
(ขอบคุณสำหรับการแปลด้วยนะคะ คุณนักแปลสู้ ๆ นะคะ!!! )​