CONTENTลิปดา.
- อดัมกับอีริค.


  • - อดัมกับอีริค.
    ชอบคอนฟิกของสองตัวละครนี้นะ ทั้งคู่ดูเป็นตัวละครคู่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงแต่ในเวลาเดียวกันกลับเชื่อมต่อกันได้อย่างประหลาด โดยเฉพาะคอนฟิกเรื่องครอบครัวที่สะท้อนออกมาจากพวกเขา

    อดัมเป็นเด็กไม่เอาไหน เป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ล้มเหลวเป็นเท่านั้น แต่พ่อก็คาดหวังกับเขาสูงเสียเหลือเกิน เกินกว่าที่อดัมจะทำหรือเป็นได้ เขาเองพยายามในแบบของเขา , แม้จะไม่ค่อนเวิร์คเท่าไหร่แต่ก็เหมือนไม่ว่าจะพยายามยังไงเขาดูเป็นลูกที่พ่อไม่อาจยอมรับหรือภาคภูมิใจได้เลย แต่ที่เศร้ากว่าคือการที่พ่อคาดหวังสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเขาและไม่เคยมอง"ตัวเขา"จริงๆเลย

    ในขณะที่อีริคเองก็เป็นเด็กไม่เอาไหน เป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ล้มเหลวเป็นเท่านั้น แต่สิ่งที่ต่างกันคืออีรีคมีพ่อที่ยอมรับและภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นเสมอ ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตาม โดยที่อีริคไม่ต้องพยายามอะไรเลย เขาแค่เป็น"ตัวเขา"


    จากเรื่อง : Sex Educatin อิน Netflix


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in