กานต์ เค้าบอกว่าอยากทำอะไรให้รีบทำก่อนไม่มีโอกาส นี่ก็เลยมาเขียน