Dear youตะหมี
รอและตัดสินใจ
  •   ปกติ, เราเป็นคนรอไม่เก่ง เราไม่ชอบการรอคอย เราใจร้อน เมื่อเราคิดจะทำอะไรเราก็ทำเลยทันที แต่พอเป็นเรื่องของคุณบางครั้งเราก็ต้องรอ  ไม่ใช่รอคุณ เราแค่กำลังรอเวลาที่เหมาะสม ที่จะทำอะไรก็ตามที่เราต้องการจะทำ เช่น วันนี้ เราต้องไปซื้อของ เราคิดไปเองว่าคุณรู้ แต่จริงๆ คุณไม่รู้ เราโทรหา คุณรับสาย เราถาม คุณตกลง เรารอ เราต้องรอคุณมา เพื่อเราจะได้ไปต่อ คุณมา เราไป ก็เท่านั้น วันนี้เราเหนื่อย เรายกการตัดสินใจให้เพื่อน ซึ่งผลออกมา ไม่ค่อยน่าประทับใจ แต่เพราะวันนี้ มีคุณ เราจึงไม่หงุดหงิดมากเท่าไร เรารอได้ เราไม่ต้องตัดสินใจเองคนเดียว ขอบคุณที่มา ที่ตัดสินใจ ขอบคุณ 

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in