ในหนึ่งวัน snn_room

สำหรับเรื่องราวทั่วไป ในชีวิตประจำวันบ้าง พิเศษบ้าง ธรรมดาบ้าง อาหารอร่อย เจอเรื่องซวย ทำถ้วยแตก แก้วบาทมือ ก็ว่าไป