#โทรุกะ| to the moon and never back ☽ living_doll

สู่ดวงจันทร์ และไม่มีวันกลับมา