Kru Meay's life diary☻Sunkamol Chomsinsab
การเคลื่อนไหวกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก
 •      เมื่ออายุย่างเข้า 3ขวบเด็กก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว เห็นเด็กที่ไหนก็เห็นการเคลื่อนไหวที่นั่นเด็กมักอยู่ในท่าวิ่ง กระโดด ปีน โหน เตะ รื้อ ค้น ปั้น ตัดท่วงท่าที่เคลื่อนไหวเหล่านี้ จะค่อย ๆ ลดลงเมื่อเข้าสู่วัยประถมศึกษาตอนปลาย

      การที่เด็กวัยนี้เคลื่อนไหวมาก ผู้ใหญ่มักอธิบายว่า เพราะเป็นวัยซนอธิบายให้ชัดเจนขึ้นก็คือ การเคลื่อนไหวเหล่านี้ เป็นผลมาจากพัฒนาการตามขึ้นตอนในสมองของเด็กเอง กล่าวคือ ในระยะปฐมวัยนี้สมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและสัมผัส (sensory motor) กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และส่วนนี้มีความพร้อมสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสมองส่วนอื่น ๆ

       ที่กล่าวมานี้ หมายความว่าร่างกายจะถูกบงการโดยสมอง ให้ลงมือทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ เพราะยิ่งลงมือทำสมองก็จะยิ่งพัฒนามากขึ้น เซลล์ในสมองก็ถูกกระตุ้นมากขึ้นนี่เป็นการออกแบบมาเองตามธรรมชาติ ของระบบชีววิทยา ในสมองของมนุษย์เรา

      การซนของเด็กแท้จริงแล้ว ก็คือ วิธีการที่สมองอาศัยใช้ร่างกาย เป็นเครื่องพัฒนาตัวสมองเองภาษาวิชาการเรียกว่า การพัฒนาร่างกายและสติปัญญา นั่นเอง ที่มีผู้พูดว่า เด็กซนเป็นเด็กฉลาด ก็ถือว่าเข้าความจริงมากทีเดียว

       วันนี้พี่ N สอบสอนครั้งที่ 2 เริ่มต้นด้วยการเปิดเพลง "ชาวนา"

  "หมู่ชาวนาพากันไถนา หว่านข้าวกล้าเต็มในทุ่งนา
  หมู่ชาวนาพากันดำนา ต้นข้าวกล้าขึ้นเขียวขจี
  ข้าวออกรวงสุกเป็นสีทอง ทรัพย์เนืองนองเต็มในทุ่งนา

  หมู่ชาวนาพากันทำนา ได้ข้าวมาขายเป็นเงินทอง"

   และให้เด็ก ๆ รู้จักส่วนประกอบของ "ต้นข้าว"

       หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ได้วาดภาพบันทึกการสังเกตต้นข้าว

       กิจกรรมศิลปะวันนี้มีทั้งหมด 3 ชิ้น ได้แก่

  1. พับกระดาษเป็นหุ่นไล่กา

  2. ละเลงดินเหนียวพร้อมพิมพ์ภาพลงบนกระดาษ

  3.วาดรูปสีเทียนตามอิสระ

       และมีกิจกรรมพิเศษให้เด็ก ๆ ได้ลองฝึกทำเกี่ยวกับเรื่อง มิติสัมพันธ์


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in