Kru Meay's life diary☻Sunkamol Chomsinsab
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
 •      เช้าต้นสัปดาห์ที่สดใส วันนี้พี่ M เป็นคนนำการสอนตลอดทั้งวัน
  โดยเริ่มจากการให้เด็ก ๆ สังเกตภาพวาดในหนังสือหน้าต่าง ๆ และให้เด็ก ๆ ได้ออกมาเล่าปากเปล่าให้เพื่อนฟัง 
       กิจกรรมนี้เน้นให้เห็นได้ฝึกการสังเกตรายละเอียดภาพในหนังสือ

  หลังจากนั้นมีงานศิลปะทั้งหมด 3 ชิ้นด้วยกัน คือ
  1. หยดสีลงในกระดางษร้อยปอนด์ เพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นปราสาทยักษ์ต่อไป
  2. นำไหมพรมมาพันรอบกระดาษลังรูปดอกไม้
  3. ทำขนมปังหน้าแมว


       ในระหว่างที่ทำงานศิลปะนั้น ฉันมีหน้าที่ดูเด็ก ๆ ทั่วไปในห้อง ซึ่งงานในห้องคือ งานพันไหมพรม เนื่องจากเด็ก ๆ ไม่เข้าใจในงานว่าจะทำอย่างไร ฉันจึงตัดสินใจจับมือเด็ก เพื่อให้งานสวยงาม และเสร็จเร็วขึ้น แต่เป็นการตัดสินใจที่ผิดอย่างมหัน เพราะเมื่อฉันตัดสินใจช่วยคนแรกแล้ว ฉันจึงต้องทำให้คนที่สอง คนที่สาม คนที่สี่ไปเรื่อย ๆ
       คุณครู C จึงให้คำแนะนำที่ดีมาก ๆ แก่ฉันว่า "ฉันไม่ควรที่จะจับมือเด็ก เพื่อทำงาน เพราะจะปลูกฝังนิสัยขี้กลัวให้แก่เด็ก ทำให้เด็กไม่กล้าที่จะตัดสินใจลงมือทำอะไรด้วยตนเอง ต้องให้เด็กลอง ไม่ใช้วิธีจับมือ แต่เป็นการอธิบายด้วยคำที่เข้าใจง่าย ไม่งั้นเด็กจะรอพึ่งเราอยู่ตลอด"  
       และคุณครู C ยังสอนพวกเราอีก 3 คนโดยรวมอีกว่า เราไม่ควรสร้างความเคยชินให้แก่เด็ก เช่น ปล่อยให้เด็กคุยกันเสียงดัง หรือปล่อยให้เด็กแข่งแย่งกันพูด ถ้าเราปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ ในวันต่อ ๆ ไปเด็กจะเกิดความเคยชินและจะทำพฤติกรรมนี้ซ้ำ และรุนแรงเพิ่มขึ้น จนเราไม่สามารถห้ามปราบได้อีก 
       เราจึงควรให้เด็ก ๆ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาสามารถทำดีได้ เช่น พูดสรุปตอนทำกิจกรรมว่าวันนี้เด็ก ๆ ทุกคนเก่ง เรียบร้อย ไม่พูดเสียงดัง เด็ก ๆ เขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับคำชื่นชมและเขาปรสบความสำเร็จทางด้านพฤติกรรม เราจะได้ปลูกฝังนิสัยที่ดีให้แก่พวกเขา
       และประเด็นสุดท้ายคือ เรื่องอะไรทำได้ และอะไรทำไม่ได้ เช่น เรื่องการขอไปเข้าห้องน้ำ ในกรณีที่เพิ่งกลับมาจากพาไปเข้าห้องน้ำและกำลังเริ่มกิจกรรม เมื่อมีเด็กมาขอเข้าห้องน้ำอีกครั้ง เราปล่อยให้เด็กไปเข้า แต่ควรดุสอนเขาก่อนที่จะให้ไป ไม่งั้นเขาจะคิดว่าจะทำอะไรก็ได้ ยังไงคุณครูก็ตามใจ หรืออีกกรณีคือปล่อยให้เขาอดทน รอคอย
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in