HomeworkBovy Duv'ey
การทำรายการข่าวโทรทัศน์
 •              การทำรายการข่าวคือหนึ่งในการทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารมวลชน สิ่งที่นำเสนอออกไปจะมีผล กระทบต่อคนดู ต่อสังคมแน่นอน ดังนั้นสิ่งสำคัญของการทำข่าวก็คือการเลือกประเด็น เลือกเรื่องราวและแง่มุมในการนำเสนอ ( Agenda Setting ) 
               
                การเลือกประเด็นนำเสนอต่อสาธารณะในอุดมคติคือต้องเป็นประเด็นที่มีความสำคัญหรือส่งผล กระทบต่อคนส่วนใหญ่ เป็นประเด็นที่มีประโยชน์หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง แต่เมื่อการบริหารสื่อสาธารณะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง การเลือกประเด็นและแง่มุมในการนำเสนอจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กร รวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ เช่น เมื่อรายการข่าวในช่องโทรทัศน์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชนชั้นกลาง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ประเด็นที่ถูกนำเสนอจึงมักเกี่ยวกับอุบัติเหตุ เรื่องลี้ลับ หรือเหตุไม่คาดฝันที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข

                   สิ่งที่ทำให้ข่าวจากสื่อโทรทัศน์น่าเชื่อถือและได้รับความสนใจมากกว่าข่าวจากสื่ออื่นๆก็คือการมีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และถึงตัวอักษรไปพร้อมๆกัน ดังนั้นการทำข่าวโทรทัศน์จึงต้องให้ความสำคัญกับภาพมากในระดับหนึ่ง บางกรณีที่เนื้อข่าวเข้มข้นแต่หากไม่มีภาพหรือเสียงมาสนับสนุนก็อาจไม่ได้รับเลือกให้ออกอากาศ
           
               และเมื่อเวลาผ่านไปจนการรับชมการรายงานข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์กลายเป็นเรื่องปกติ    ไม่หวือหวา ในฐานะผู้ผลิตจึงต้องหาวิธีการนำเสนอที่ดึงดูดความสนใจได้มากยิ่งขึ้น ในระยะหลังมานี้เราจึงมักเห็นรายการข่าวเป็นการรายงานสดจากพื้นที่จริง การต่อสายสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือการเชิญแหล่งข่าวมาถกประเด็นกันสดๆในรายการ
               ในการสัมภาษณ์แหล่งข่าวในเวลาออกอากาศนั้นผู้ประกาศและทีมงานไม่สามารถทราบคำตอบที่แน่ชัดได้ล่วงหน้า แต่สามารถคาดเดาแนวคำตอบหรือทัศนคติได้จากข้อมูลเดิม ดังนั้นสิ่งสำคัญในการทำรายการข่าวแบบสัมภาษณ์แหล่งข่าวสดก็คือสติ ไหวพริบ และลูกล่อลูกชนของผู้ประกาศและทีมงาน เพราะประเด็นหนึ่งๆมักมีหลายแง่มุมและมีผลกระทบต่อคนมากกว่าหนึ่ง การเก็บข้อมูลไปพร้อมๆกับการนำเสนอทำให้ไม่มีเวลาคัดกรอง ผู้ประกาศและทีมงานจึงต้องระมัดระวัง มีสติ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที เมื่เป็นเช่นนั้นผู้ประกาศที่เคยเป็นนักข่าวหาข่าวเองมาก่อนจึงมักทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่าเพราะมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล ประสบการณ์ในการรับมือแหล่งข่าวมากกว่าผู้ประกาศที่ไม่เคยเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง

               


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in