ดนตรีนั้นคือชีวิต asawaree

บันทึกสั้นบ้าง ยาวบ้าง เรื่องราวของเพลงโดนใจ เราจะปล่อยให้มันผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ได้