เด็กทดลองซิ่ว (SHIT HAPPENED) jjoke

เรื่องของเด็กสถาปัตย์ มช 60 ที่พยายามถีบตัวเองสุดชีวิตให้เป็น สถาปัตย์ มก 61 ด้วยคำกระตุ้นจากเพื่อนรักของเขาว่า "เดี๋ยวมึงเขียว"