เด็กทดลองซิ่ว (SHIT HAPPENED) jjoke

เรื่องของเด็กสถาปัตย์ มช 60 ที่พยายามถีบตัวเองสุดชีวิตให้ตัวเองมีความสุข