พระจันทร์หลงทาง ร่างกายต้องการซูชิ

เพราะฉันหลงทาง ไม่รู้ว่ากำลังเดินอยู่ที่ใด ไม่รู้ว่ากำลังไปทางไหน แม้กระทั่งจุดหมายก็เลือนลางเหลือเกิน

ALL POSTS
Views