รถเก่าเล่าใหม่ ชานชาลาที่ 32

"ทุกการเดินทาง ล้วนมีเรื่องราว ทุกเรื่องราวล้วนต้องใช้พาหนะในการเดินทาง" รถเก่าเล่าใหม่ เป็นคอลัมส์ที่จะพาคุณสำรวจจักรวาลเรื่องราวของรถยนต์ที่มีอยู่ทั่วโลก ทั้งที่ยังดำรงอยู่ และเลิกจำหน่วยไปแล้ว เพื่อให้คุณรู้ว่า ทุกการเดินทางนั้น มีพาหนะจำนวนมาก เคียงข้างคุณเสมอ

Views