wabi-sabiibearinmind
การจากลา
 • ราวกับจำนวนผู้คนในชีวิตของฉันถูกจำกัด
  ก่อนใครอีกคนจะเข้ามา มักจะมีใครคนใดคนหนึ่งในชีวิตเดินจากไปเสมอ
  หมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

  บ้างอ้อยอิ่งอยู่พักใหญ่ บ้างเพียงชั่วขณะหนึ่ง
  อย่าได้พึงรังเกียจการจากลาที่นำพาให้เราได้พบคนใหม่ๆ เลย
  จนกว่าจะได้พบกันอีก ดูแลตัวเองด้วยนะ
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in