/ วรรณกรรมผ่านสายตาหลังกรอบแว่น /one8octobear
มะเมียะ | โศกนาฎกรรมรักต่างศักดิ์
 • โศกนาฏกรรมรักต่างศักดิ์

   

  ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตำนานเล่าขานเรื่องความรักล้วนถูกเล่าสืบต่อกันไปแทบทุกพื้นที่ทั่วโลกแม้แต่ในหมู่เจ้านายฝ่ายเหนือก็ยังมีเรื่องราวรัก ๆ ใคร่ ๆ ที่ถูกเล่าต่อกันมาจนกลายเป็นตำนานรักอมตะให้คนรุ่นหลังได้รับรู้อย่างเช่นเรื่องราวของเจ้าอุตรการโกศล (ศุขเกษม ณ เชียงใหม่) และมะเมียะหญิงสาวชาวพม่าที่เป็นความรักต้องห้ามเพราะมีชนชั้นและเชื้อชาติมาขวางกั้นรวมถึงการเมืองและสังคมที่ก่อให้เกิดอันลือลั่นขึ้น

  เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าน้อยศุขเกษมลูกอุปราชเมืองเชียงใหม่เดินทางไปเรียนหนังสือที่พม่าและได้พบกับนางสาวมะเมียะแม่ค้าสาวชาวพม่าเมื่อเรียนจบเจ้าน้อยศุขเกษมจะกลับเชียงใหม่ ได้พามะเมียะกลับมาด้วยแต่ทางบ้านไม่ยอมรับจึงต้องส่งตัวกลับด้วยความจำใจ สุดท้ายเจ้าน้อยศุขเกษมตรอมใจตายส่วนมะเมียะบวชชีตราบจนสิ้นอายุขัย

  จริงอยู่ที่ว่าทั้งสองรักกันโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ แต่เมื่อเจ้าน้อยศุขเกษมต้องการยกมะเมียะเป็นภรรยาอย่างถูกต้องจึงไม่อาจหลีกหนีจากข้อพันธนการต่าง ๆ ได้ หนึ่งนั้นเจ้าน้อยศุขเกษมมีฐานะเป็นเจ้าชายแห่งเมืองล้านนาซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองในปกครองของสยามส่วนมะเมียะมีสถานะเป็นคนในบังคับของอังกฤษที่กำลังแผ่อิทธิพลในคาบสมุทรมลายูโดยการล่าอาณานิคมจึงนับว่าเป็นศัตรูทางการเมืองกับสยาม หากเจ้าน้อยศุขเกษมยังดึงดันจะยกนางเป็นภรรยาอย่างถูกต้องท่ามกลางเรื่องละเอียดอ่อนทางการเมืองเช่นนี้ก็อาจจะต้องพบกับปัญหามากมายในภายภาคหน้า ไม่ว่าจะเป็นสยามที่อาจจะไม่พอใจในการตัดสินใจนี้หรืออังกฤษที่อาจนำเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างหรือข้อต่อรองเพื่อแทรกแซงหรือยึดเมืองล้านนาไปในที่สุดเพราะขณะนั้นเชื้อไฟเล็ก ๆก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่โตได้เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเช่นเดียวกับสำนวนว่าน้ำผึ้งหยดเดียว

  ดังนั้นในฐานะเจ้านายของนครเชียงใหม่คนต่อไปทำให้เจ้าศุขเกษมไม่อาจทิ้งภาระหน้าที่ที่ต้องคำนึงถึงประชาชนวงศ์ตระกูล และต้องยอมรับว่าไม่มีอำนาจพอจะควบคุมการเมืองได้หรือหลุดพ้นจากกรอบของสยามทำให้เจ้าน้อยศุขเกษมได้แต่ตัดใจส่งหญิงสาวอันเป็นที่รักกลับไปที่พม่า

  อีกประการหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องการเมืองแล้วก็คือเชื้อชาติและศักดินาที่ครอบครัวนำมาใช้ขีดเส้นแบ่งระหว่างคนทั้งสองเพราะมะเมียะเป็นเพียงแค่แม่ค้าสาวที่มีฐานะต่ำต้อยเมื่อเทียบกับเจ้าน้อยศุขเกษมที่มีฐานะเป็นเจ้าคนนายคนนอกจากนี้เธอยังเป็นคนพม่าพม่าที่ทำการศึกกับสยามและล้านนามาตั้งแต่ในอดีตพลัดกันชิงดินแดนหลายต่อหลายครั้งความคิดและทัศนคติที่ว่าพม่าเป็นปฏิปักษ์กับเมืองล้านนาจึงถูกส่งต่อให้บรรดาลูกหลานที่เป็นเจ้าคนนายคนแม้ว่าการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่นและประชาชนทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขแต่การจะให้เจ้านายท่านต่าง ๆ ยอมรับการมาเป็นส่วนหนึ่งในราชวงศ์อย่างออกหน้าออกตาของสะใภ้ชาวพม่าย่อมทำได้ยากอย่างยิ่ง

  ในท้ายที่สุดความรักอันแสนรันทดของเจ้าน้อยศุขเกษมกับมะเมียะจึงไม่อาจฝืนดันทุรังอยู่ได้เพราะจะยิ่งเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่คนหมู่มาก จึงได้แต่เลือกหนทางที่เจ็บปวดกันทั้งสองฝ่ายและกลายมาเป็นตำนานความรักอันลือลั่นในที่สุด

   

   

  บรรณานุกรม

  สมฤทธิ์ ลือชัย.  (2559).  มะเมี๊ยะ: เรื่องเก่าที่ต้องมองใหม่. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

     จาก https://www.silpa-mag.com/history/article_4981

  มะเมียะ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/มะเมียะ

   

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in