นิคคิ Parichat DraGo

นิคคิ คือบันทึกความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดน้อย ตอบโต้คนรอบข้างได้ช้า แต่อยากจะถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดออกมาโดยผ่านบันทึกของตัวเอง

ALL POSTS
Views