อิคิไก มันมีความหมายว่าอย่างไร แน่ ตานุ เอ็นเตอร์เทน

อิคิไก เป็นปรัชญาญี่ปุ่น เรื่อง การใช้ชีวิตอยู่ อย่างมีความหมาย (มีความหมาย หมายความว่า เลี้ยงตัวเองได้ และเป็นสุข) . . ดังนั้น การใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข ไม่เดือดร้อนใคร จึงเป็นความหมายของ อิคิไก ในชั้นต้น . การใช้ชีวิตแบบอิคิไก มี 4 ระดับ แต่ละระดับ มีอีก 4 เงือนไข ลองดูที่ระดับแรก ครับ (Basic) - ขั้นพืรฐาน 1. ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก - ทำแล้วสบายใจ 2. ทำสิ่งที่ตัวเอง ถนัด - เก่งในสิ่งที่ทำ 3. ทำในสิ่งที่โลกต้องการ - มีประโยชน์ ต่อคนอื่นๆ และ สิ่งแวดล้อม 4. สิ่งนั้นต้อง ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม - มีคนยอมจ่ายเงินเพื่อมัน . ...ขั้นที่2 (Advance) - ขั้นสูง 1. นอกจากรัก และเก่งแล้วคุณต้อง หลงไหล ที่จะทำมัน 2. คุณมีเป้าหมายในการทำสิ่งนี้ เพื่ออะไร 3. เอาไปประกอบเป็นอาชีพได้ (ให้มันหาเงินให้คุณ) 4. พัฒนาฝีมือจนเป็น กระบี่มือหนึ่ง . ขั้นที่ 3 (Expert) - ผู้เชียวชาญ (ประเมินสถาณการณ์และแก้ไขปัญหา ด้วย positive Solution) - 1. พอใจ แต่ไม่ เห็นคุณค่า (Satisfaction but feeling Useless) - เปลี่ยนวัตถุประสงค์ด้วยการทำเพื่อคนอื่น 2. สุขสบาย แต่ไม่มีเงิน (Delight and Fullness but no wealth) - ลองพบยามขาย 3. ตื่นเต้น สนุกสนาน แต่ไม่ยั่งยืน (Excite But uncertainly) - คุณไม่ได้เก่งในเรื่องนั้นพอ ต้อง พยายามขึ้นอีก 4. สะดวกสบาย แต่ในใจว่างเปล่า (comfortable but Empty ) - คุณยังไม่ได้รักมันมากพอ ยังมีเงื่อนไขอะไร ที่คุณไม่ชอบ สิ่งนี้ จงต้นหา และ พัฒนามัน จนกว่าจะพอใจ

ALL POSTS
Views