เรื่องเหล้าMonth
Postcard
 • ก ร ะ ด า ษ รู ป ภ า พ . . .

  เอาจริงๆจะส่งline ส่งmessages หาก็ได้
  แต่เชื่อเถอะว่าข้อความที่เขียนบนโปสการ์ด
  เป็นความรู้สึก ในแบบที่โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ไ ม่ เ ค ย มี แ น่ น อ น . . .

  จริงๆชอบความ ค ล า ส สิ ค ของการส่งโปสการ์ดมากกว่า
  เคยไปเที่ยวกาญฯแล้วส่งโปสการ์ดหาตัวเอง
  มันคงจะดีถ้าเราได้ส่งให้ใครสัก
  ห ล า ย ๆ ค น  :)
  .
  เป็นคนนึงที่ชอบถ่ า ย รู ป
  ไม่ได้ถ่ายรูปสวย
  แต่ก็ชอบทุกรูปที่ตัวเองถ่าย
  เรามีโปสการ์ดในมือ 20 ใบ
  และเราจะให้คนที่เราอยากให้
  .
  โ ป ส ก า ร์ ด  ที่เขียนมันค่ามากกว่าแค่กระดาษแผ่นเล็กๆ
  .
  .thanks
  my special person
  : )
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in