กอ ลอ ออ นอนอวอรอรอตอพอลอ
เพียงไห
 • โกวเล้งกล่าวว่า ...
  "กระบี่อยู่ที่ใจ"
  มือที่ไร้กระบี่
  เพียงใจมีกระบี่
  กระบวนท่าจึงบังเกิด ...

  ไหที่ไร้สุราเล่า?
  หรือยังใช่ไหสุรา?
  มีสุรา ยังต้องบรรจุในไห
  ไม่มีสุรา ไหก็เป็นเพียงไห ....

  ความรักเล่า?
  ความรักย่อมอยู่ที่ใจ
  ใจสองดวงสอดประสาน
  ด้ายแดงพันผูก
  แม้ไร้เส้นด้ายก็คล้ายมี
  แม้ไม่เคียงคู่ ก็คล้ายเคียง
  เพียงสองใจสมยอม
  กระบวนท่าจึงบังเกิด ...

  ใจที่มีรักอยู่ฝั่งเดียว
  ใยจะเรียกความรักได้?
  เพียงแกว่งไกวตามลมพัดไหว
  โอนอ่อนตามสายฝนสาดซัด
  นั่นนับเป็นกระบวนท่าอันใด?
  เพียงไหที่ไร้สุราใบหนึ่งเท่านั้น  ป.ล. รู้ดีว่าเปล่าประโยชน์ที่จะเพ้อเจ้อ แต่มือที่ไร้กระบี่ ใจที่ไร้กระบี่ ย่อมมิอาจบั่นเส้นความรู้สึกให้ขาดได้
  ... แม้มันจะบางเพียงใดก็ตาม


  บันทึกไว้ที่นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า
  22 ก.ย. 16

  Photo cr: http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=5&topic_no=45192&topic_id=45281

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in