จะพาเที่ยววัด และ วัง ผักชนิดหนึ่ง มีชื่อว่าต้นหอม / Siwika Chayaworadech

รัตนโกสินทร์รอบๆ ฉัน พาเที่ยววัดและวัง ในกรุงเทพมหานคร เมืองแห่งความทรงจำที่เดินทางเท่าไหร่ก็ซึมซับไม่หมด