ชั่วโมงขีดเขียนของเน้งเอง zkdng

ถ้าไม่โดนรายงานทับตายก็จะเข้ามาเขียนล่ะ