ชั่วโมงขีดเขียนของเน้งเอง cosbb_ng

ถ้าไม่โดนรายงานทับตายก็จะเข้ามาเขียนล่ะ