โมชอบรอบดึก ปลวก ศรี

ก็ชอบดูหนัง ดูแล้วก็อยากเม๊า บางทีเม๊ากับเพื่อนไม่ได้ก้เอามาเขียนในนี้!!