ฉันอาจจะแค่อยากเจอใครที่ทำให้หัวใจฉันเต้นช้าลง. สิ บ สี่ วั น .

คนบ้าอะไรจะเขียนเรื่องราวความรักได้ทุกวัน, ไม่ต้องประติดประต่อหรอก เพราะเราหยิบจับทุกเรื่องธรรมดามาใส่ความรักปรุงแต่งของเราเข้าไป, แต่ถึงจะเป็นความรักที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา ความรักก็ยังเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง อยู่รอบๆตัวเรา

ALL POSTS
Views