ดีเลิศประเสริฐศรี thankyousaid

「 ไร้ที่ติ ย่อมแปลว่าดี 」 / original character's story