ข้อความสั้น จากฉันถึงเธอ J A R O

อยากลองเข้ามาอ่านไหม? เพราะเรื่องทุกเรื่องที่ฉันเขียน ฉันเขียนถึงคนที่ฉันได้รู้จัก คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต, เผื่อข้อความที่ฉันกล่าวไป อาจหมายถึงเธอ

ALL POSTS
Views