วิธีปฎิบัติตนให้มีอายุยืนSiriwan Yingram
อยากมีอายุยืน!!
 • คติของผู้อยากมีอายุยืน
  1.ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ 
  "อุบัติเหตุป้องกันได้ด้วยความไม่ประมาท"
  "โรคร้ายบางโรคป้องกันได้ด้วยวัคซีน"
  2.ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไข
  "รู้ว่ามีโรคประจำตัวก็ควรรีบรักษา"
  "รู้ว่าป่วยก็ควรรีบไปพบแพทย์ตั้งแต่แรก"
  3.รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
  "โจนปล้น รู้ว่าสู้ไม่ได้ ก็ให้ทรัพย์มันไป
  เพื่อถนอมร่างกายให้ปลอดภัย"

  •ต้นไม้จะเจริญงอกงามดี•
  ก็ต้องมีดินดี มีปุ๋ยดี มีสภาพแวดล้อมดี และปราศจากศัตรูพืช 

  •มนุษย์ก็เช่นกัน จะมีชีวิตยืนยาวได้•
   ก็ต้องมีกรรมพันธุ์ที่ดี มีพ่อแม่ที่ดี มีเพื่อนที่ดี
  มีครูที่ดี มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ดี มีสังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดีที่ปลอดภัยต่อชีวิตด้วย

  •คนไทยแก่ตายน้อยมาก•
  ส่วนใหญ่มักตายด้วยโรคอื่น
  ดังนั้น
  ถ้ามีการปฏิบัติตนที่ดี มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี ก็จะทำให้ตัวเองมีอายุยืนยาวได้


  🌿ชีวิตเป็นสิ่งที่รักของมนุษย์ทุกคน🌿
  ผู้ที่สามารถเติบโตจากวัยเด็ก เป็นวัยผู้ใหญ่และได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้ จนกระทั่งชีวิตเข้าสู่วัยชราแล้วจึงสิ้นอายุขัยนั้นเป็นชีวิตที่สมบูรณ์
  ถึงได้เรียกว่า อายุยืนหรืออายุยืนยาว 
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in