01 บันทึกของฉันไม่ได้มีแต่ชื่อคุณ ryougjitime

คุณแค่เดินผ่าน และฉันแค่เดินผ่านไป