47 days Internyeesibsam.
ในห้องสมุด
  • งานในห้องสมุดส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
    หรือพี่ ๆ บรรณารักษ์ แต่เมื่อเวลาพวกเราว่าง ๆ พี่ ๆ ก็จะให้ช่วยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ 
    อย่างบางวันที่เรามาเข้างานก่อนเวลาก็จะได้จัดหนังสือพิมพ์ สำหรับให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้เข้ามาอ่านหรือจัดเรียงนิตยสาร จัดหนังสือเข้าชั้น หรือแม้แต่ทำสถิติ เพื่อเก็บยอดผู้อ่าน

    แม้สาขาของเราจะได้คลุกคลีอยู่กับห้องสมุดค่อนข้างบ่อย แต่เราคิดว่านี่ก็เป็นความรู้ใหม่ ๆ ที่เราได้เรียนรู้จากการฝึกงาน ได้ลงมือปฏิบัติงสนจริงแบบที่เราไม่ได้เรียนมาโดยตรง เหมือนกับการได้ความรู้ทั้งที่ไม่ได้เรียนมา แต่เป็นการได้รับโดยการสอนจากพี่ ๆ แล้วได้ลงมือทำจริง ทำให้เราชอบการเรียนรู้แบบนี้เพราะทำให้เรามีสิ่งที่ทำได้เยอะมากขึ้น 


    ซึ่งหมายถึง เราเป็นคนที่เก่งมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in