47 days Internyeesibsam.
ส่วนประกอบของนิทรรศการ
 • จากความเดิม story ที่แล้วที่บอกว่ามีการช่วยจัดอบรมให้นิสิตฝึกงานได้เรียนรู้หน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ 
  ในการจัดนิทรรศการแต่ละครั้ง

  อย่างที่บอกว่าทำให้เราเข้าใจการจัดนิทรรศการหนึ่งครั้งว่ามีอะไรมากกว่าที่คิด
  ในแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความใส่ใจมากเกินกว่าที่คิดเยอะมาก

  ทุก ๆ ฝ่ายต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นนิทรรศการที่ดีนิทรรศการหนึ่ง 
  นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราประทับใจในการที่ได้มาฝึกงานที่ หอศิลป์ฯ

  มีการเล่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแบบจริงจัง เหมือนการสอนให้เข้าใจกระบวนการการทำงาน ซึ่งเป็นความรู้ใหม่มาก ๆ สำหรับเรา


  พี่ ๆ เจ้าหน้าที่ฝ่านการศึกษา พาพวกเราชมนิทรรศการ (เป็นการนำชม) ทำให้เราได้รู้ขั้นตอนของการนำชมกลุ่มผู้ที่มาชมงานศิลปะ พี่ ๆ จะคอยแนะนำให้สังเกตจุดต่าง ๆ ในงานศิลปะ ทำให้รู้สึกว่าการมาดูศิลปะครั้งต่อไปของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

  เพราะว่า เราได้เข้าใจและเห็นคุณค่าใน "ส่วนประกอบของนิทรรศการ"

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in